Formulieren

Formulieren

Lidmaatschapsformulier 2024

Alleen in te vullen door nieuwe clubleden.
Clubleden die in 2023 ook lid geweest zijn dienen in 2024 ook dit formulier in te vullen wanneer er gegevens veranderd zijn, zodat de ledenadministratie helemaal up to date is. U kunt deze inleveren bij de baan, mailen naar info@mcc-geldermalsen.nl of per post verzenden naar: MCC Geldermalsen, p/a Poppenbouwing 9b, 4191 NZ Geldermalsen.

De contributie kan contant betaald worden bij de baan of overgemaakt worden naar:NL75 RABO 0321 2716 29 t.n.v. MCC Geldermalsen o.v.v. Naam, geboortedatum en woonplaats.


Trainingslidformulier 2024

Dit dient ingevuld te worden door crossers die komen trainen maar geen jaar lidmaatschap willen nemen van de club en dus per keer trainen willen betalen. We doen dit om duidelijk te hebben wie er aanwezig is tijdens trainingen in geval van calamiteiten. De kosten zijn 10,- euro en eenmalig.


Theorieboekje Cross Certificaat MON

Hier kan je alle antwoorden vinden om de vragenlijst goed in te vullen.


VRAGENLIJST CERTIFICERING MON


REGLEMENT 3-UURS CROSS SOLO 2022