Trainingen jeugd t/m 18 jaar

 • Vanaf woensdag 6 mei mag er door de jeugd t/m 18 jaar weer getraind worden op het circuit van MCC Geldermalsen.
 • Woensdag en zaterdag van 13:00 tot 17:00 uur, mits de weersomstandigheden dit toelaten.
 • Rijders dienen zich van tevoren aan te melden via mail (info@mcc-geldermalsen.nl) of onze Facebookpagina. Niet-leden zullen een tikkie ontvangen voor de betaling.

Aanmelden voor de woensdag kan van zondag t/m dinsdagavond 21:00 uur.

Aanmelden voor de zaterdag kan van donderdag t/m vrijdagavond 21:00 uur.

Graag de onderstaande gegevens doorgeven:
– Naam
– Geboortedatum
– Solo/Quad, merk, cc en rijnummer
– Lid / geen lid
– Bij geen lid en aanmelding via FB graag een mailadres / mobielnummer opgeven voor het versturen van de Tikkie.

 • Er zal getraind worden in groepen, te weten 0 -12 jaar en 13 t/m 18 jaar.
 • Maximaal 30 minuten voor aanvang training het terrein op. Na het trainen direct naar huis.
 • Bij aankomst moet je je aanmelden bij de keet bij de toegangspoort met licentie (printscreen niet toegestaan!) en legitimatie, je krijgt hier een geldig polsbandje. Er mag steeds maar 1 persoon tegelijk aanwezig zijn bij de keet, de rest wacht in de auto tot ze aan de beurt zijn.
 • Per rijder maximaal 1 ouder / begeleider.
 • Toeschouwers/bezoekers zijn niet welkom.
 • Er zal een parkeervak aangewezen worden.
 • Kantine is gesloten.
 • Richtlijnen RIVM zijn te allen tijde leidend.
 • Bij niet komen opdagen is er geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.
 • Houd je aan de regels en volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers zonder discussie op.
 • Bij overtreding van de regels dienen rijder en begeleider het terrein te verlaten.

Lidmaatschap:
Solo 50-85cc, 5 t/m max. 15 jaar  € 100,-         
Kleine quad t/m 90cc, 5 t/m max. 15 jaar  € 100,-
Grote quad > 90cc t/m 15 jaar                      € 125,- 
Solo vanaf 125cc of 16 jaar en ouder         € 125,- 
Grote quad > 90cc vanaf 16 jaar                  € 150,- 

Nieuwe leden dienen het lidmaatschapsformulier ingevuld per mail op te sturen naar info@mcc-geldermalsen.nl en de contributie over te maken. Was je vorig jaar lid en zijn je gegevens niet veranderd? Maak dan de contributie over naar NL75 RABO 0321 2716 29 t.n.v. MCC Geldermalsen o.v.v. Naam, geboortedatum en woonplaats.

Let op: de betaling dient de avond voor de training door ons ontvangen te zijn.

Dagkaart:
Solo 50-65cc, mini quad                             € 12,50
Solo vanaf 85cc                                            € 15,00
Quad vanaf 90cc                                          € 17,50

De 1e keer dat je komt trainen in 2020 dien je trainingslid te worden, de kosten hiervan zijn 10,- euro. Download het trainingslidformulier van de website, neem deze ingevuld mee naar het aanmelden.       

Veel crossplezier!