De MON trainings- en startbewijzen voor 2022 kunnen inmiddels al aangevraagd worden via de website van de MON. Wanneer je MCC Geldermalsen als club geselecteerd hebt, dien je wel de contributie voor 2022 betaald te hebben voordat wij de aanvraag kunnen accorderen. Het pasje zal vervolgens door de MON naar jullie verstuurd worden.

De KNMV licentieaanvraag voor 2022 gaat binnenkort open. Bij de aanvraag kan je MCC Geldermalsen als club selecteren, wij krijgen hier dan een kleine vergoeding voor.

MON licentie aanvraag
KNMV licentie aanvraag

Contributie 2022
€ 35,- Donateur
€ 35,- Lid zonder baan rijden (voor aanvraag MON startbewijs) LET OP: je dient iedere training dan wel te betalen
€ 100,- Solo 50-85cc, 5 t/m max. 15 jaar
€ 100,- Kleine quad t/m 90cc, 5 t/m max. 15 jaar
€ 125,- Solo vanaf 125cc of 16 jaar en ouder
€ 125,- Grote quad > 90cc t/m 15 jaar
€ 150,- Grote quads > 90cc vanaf 16 jaar
€ 200,- Zijspan rijder en 1 bakkenist

De contributie kan contant betaald worden bij de baan (wanneer geopend) of overgemaakt worden naar:
NL75 RABO 0321 2716 29 t.n.v. MCC Geldermalsen o.v.v. naam, geboortedatum en woonplaats.

Lidmaatschapsformulier
Nieuwe clubleden dienen bovenstaand lidmaatschapsformulier in te vullen. Clubleden die in 2021 ook lid geweest zijn dienen in 2022 ook dit formulier in te vullen wanneer er gegevens veranderd zijn, zodat de ledenadministratie helemaal up to date is. Je kan deze inleveren bij de baan, mailen naar info@mcc-geldermalsen.nl of per post verzenden naar: MCC Geldermalsen, p/a Poppenbouwing 9b, 4191 NZ Geldermalsen.

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag, info@mcc-geldermalsen.nl