Schrijf je nu in voor de 3-uurs cross van 19 september

Zaterdag 19 september organiseert MCC Geldermalsen voor de 2e keer de 3-uurs cross voor de solo rijders. Afgelopen jaar ging deze helaas niet door wegens het slechte weer, we gaan nu dus voor een herkansing!

Iedereen met een geldige MON/KNMV trainings- of startbewijs kan mee doen, ook kan er deelgenomen worden met een dagverzekering, deze dien je van te voren zelf aan te vragen en geprint mee te nemen. Een dagverzekering is op eigen risico, wij adviseren altijd een volledige licentie aan te schaffen daar dat voordeliger is.

Kosten 3-uurs € 60,- per team van 2 of 3 rijders.
Voor de eerste 5 teams zijn er prijzen beschikbaar.

De wedstrijd gaat door bij minimaal 15 teams. Er is plaats voor 30 teams, schrijf je snel in want vol = vol!

Reglement 3-uurs cross solo 2020

 1. Deelname en bezoek aan de 3-uurs cross geschiedt geheel op eigen risico.
 2. Het bestuur, de officials en medewerkers van MCC Geldermalsen en de KNMV/MON zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of letsel, van welke aard dan ook, ontstaan voor, tijdens of na training / wedstrijd op het gehele terrein.
 3. Het is verboden zich op die delen van de accommodatie te bevinden welke door de club zijn aangeduid als ‘’verboden voor publiek’’.
 4. Het is verboden zich te bevinden op het circuit en/of in de veiligheidszones. U mag zich alleen op het circuit bevinden als u rijdt op een motor.
 5. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige KNMV/MON trainings- of startbewijs. Deze dien je bij het aanmelden te tonen en op verzoek van de club moet u deze kunnen laten zien. Ook kan er deelgenomen worden met een dagverzekering, deze dient u van tevoren zelf aan te vragen en geprint mee te nemen. Een dagverzekering is op eigen risico, wij adviseren altijd een volledige licentie aan te schaffen daar dat voordeliger is.
 6. De 3-uurs cross wedstrijd is voor de rijders vanaf de 125cc, het bestuur is bevoegd hier uitzonderingen op te maken. Wanneer het bestuur een uitzondering heeft gemaakt om een rijder toe te laten van een lagere klasse, is deelname geheel op eigen risico. Een team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 3 rijders en een vlagger. We proberen zo veel mogelijk eigen vlaggers te regelen, de overige plaatsen zullen door de teamvlaggers ingevuld worden. Indien je als team bent aangewezen om te vlaggen, maar je niet op de vlagpost staat dan volgt diskwalificatie van het team.
 7. Wisselen is alleen toegestaan op de wisselplek.
 8. Milieumatten zijn verplicht op de wisselplek.
 9. Per wisselplek dient een brandblusser aanwezig te zijn, het team dient hier zelf zorg voor te dragen.
 10. Tanken en sleutelen aan de motor is alleen toegestaan op de wisselplek
 11. Ieder team rijdt met één transponder, de manier van bevestigen van de transponder is vrij. Houdt er wel rekening mee dat het gemakkelijk te wisselen moet zijn. Wisselen van transponder mag alleen op de wisselplek.  Het wisselen of verliezen van de transponder is uw eigen risico.
 12. Er zal gestart worden d.m.v. een Le Mans start, de motor mag al lopen wanneer de eerste rijder bij zijn motor aankomt.
 13. Het afsnijden van de baan zal bestraft worden met het verwijderen van 1 ronde, de officials en medewerkers van MCC Geldermalsen houden dit in de gaten. Alle overige overtredingen worden ook beboet met het verwijderen van 1 ronde en bij ernstige overtreding volgt diskwalificatie. Dit zal door de club bepaald en besloten worden.
 14. Bij materiaalpech of een andere reden van stilvallen op het circuit moet de motor eerst buiten de baan gebracht worden, daarna kan de rijder lopend/rennend zijn weg vervolgen naar de wisselplek om de transponder over te dragen aan de andere rijder. Alleen wanneer de rijder vanwege blessure of een andere plausibele reden niet hiertoe in staat is mag een ander teamlid de transponder gaan halen (te voet) en op de wisselplek overdragen aan de andere rijder of op zijn/haar motor plaatsen. De transponder mag dus niet gebracht, gehaald of overgedragen worden door iemand anders dan de rijders van het betreffende team.
 15. Bij materiaalpech mag een rijder de wedstrijd voortzetten op een motor van een van de teamleden.
 16. Er mag zo vaak gewisseld worden als de rijders van het team willen, houdt er wel rekening mee dat elke wisseling tijd kost.
 17. In het gehele wisselgedeelte mag NIET gereden worden.
 18. Als de tijd verstreken is zal er afgevlagd worden wanneer het team dat op de 1e plaats ligt langs de finish komt. Na eventuele aftrek van rondes en tijdstraf heeft het team met de meest gereden rondes gewonnen.
 19. De wisselplek dien je bij vertrek schoon achter te laten.